Jana KAPELOVÁ (*1982/ Trnava, SK)
Jana Kapelová

Laureátkou 19. ročníka Ceny Oskára Čepana sa 24. októbra 2014 stala Jana Kapelová (*1982), ktorá videoinštaláciu Čakanie na materiál vytvorila spolu so svojim otcom Jánom Kapelom.

Jana Kapelová dielo


"Jak může jednotlivec změnit či podrýt už nastavené společenské normy a konvence, anebo jim vůbec uniknout? Tato otázka je, dá se říci, klíčovým tématem v tvorbě Jany Kapelové. V jejích dílech se střetává rovina institucionální kritiky – jež reflektuje její kulturně-politickou angažovanost v uměleckém poli – a filozofičtější zájem o možnostech jednotlivce obejít či transformovat (nefunkční) sociální systém a dosáhnout tak seberealizace. Zároveň se jedná o to, jakou v tom všem hraje roli samo umění.“ – T.  Stejskalová

"U Jany Kapelovej porota ocenila schopnosť sprostredkovať univerzálnu brikolérsku skúsenosť obyvateľov strednej Európy vo veľmi osobnom rodinnom námete; to, ako nahliada cez konkrétnu príkladovú štúdiu na obecnejšie vzťahy mezi ľudskou prácou a pocitom sebanaplnenia, a ako rozširuje definíciu umenia na privátne prostredie." (zdôvodnenie komisie)
 
Finalisti:
Odborná komisia vybrala zo štyridsiatich prihlásených štyroch finalistov. Na spoločnej výstave, ktorá prebiehala od 16. októbra do 5. decembra v Novej synagóge/Kunsthalle v Žiline svoje diela a videnie sveta prezentovali: 
Jana Kapelová (viac)
Jaroslav Kyša (viac)
Martin Kochan (viac)
Matěj Smetana (viac)

finalisti Čepana 2014

Komisia a cena:

Odborná komisia v zložení Áron Fenyvesi, Piotr Stasiowski, Jiří Ptáček, Michal Murin a Mira Keratová sa o víťazovi rozhodovala na základe predošlej tvorby a aktuálneho diela na výstave finalistov. 
Víťazka získala 6-týždňový rezidenčný pobyt v International Studio & Curatorial Program v New Yorku, finančnú odmenu v hodnote 2600 eur a po návrate z rezidenčného pobytu možnosť realizovať samostatnú výstavu v etablovanej umeleckej inštitúcií na Slovensku.