Petra FERIANCOVÁ (*1977, Bratislava)

laureátka Ceny Oskára Čepana 2010

CENA O CEPANA 2010 photo Boris Nemeth 046

"Podstatou diel Petry Feriancovej je zabúdanie ako i spomínanie, či bezprostredné hľadanie. Minulosť je neurčitá, rozostrená, kĺzajúca medzi osobnou skúsenosťou a verejnými asociáciami či stretnutiami. Subjektivita je vždy trajektóriou (či skôr dérive, či protichodnosťou) medzi všeobecným a konkrétnym a späť, kľukatou cestou, ktorá evokuje zdanie o pravdivosti skúseností a spomienok. Feriancovej diela sú dômyselne štruktúrované tak, aby vytvárali zdanie (nemožných) afektívnych stretnutí (pričom vynechanie seba je nevyhnutnosťou, umelecké dielo to od svojich divákov vyžaduje). Feriancová pracuje s osobnými archívmi a spomienkami iných formou siahajúcou od najnižších technológií až po sofistikované  inscenovanie. Diváka pritom situuje priamo do centra či na okraj, v závislosti od toho, kde sa nachádza. Občas netuším, čo sa deje, i keď vlastne tuším, aj keď mi dochádzajú slová, podivné logické usporiadanie vytvára istý pocit (prinajmenšom u mňa), a to je pre požiadavku umeleckého diela dostačujúce." 
(Sharon Kivland, Londýn 2010)

Finalisti:
Petra Feriancová 
(viac
Štefan Papčo (viac
Jaroslav Varga (viac
Pavla Sceránková (viac)


Výstava finalistov a víťaza v priestoroch Galérie Medium trvala od 24. júna (vernisáž a vyhlásenie Ceny) do 1. augusta 2010. Petra Feriancová, Štefan Papčo, Pavla Sceranková a Jaroslav Varga sa na nej odprezentovali novými projektmi, resp. dosiaľ na Slovensku nevystavenými dielami. 
Skladačka k výstave finalistov

Komisia a cena:
Medzinárodná porota v zložení Anna Daučíková (SK), Sharon Kivland (GB, F), Sandra Kusá (SK), Marek Pokorný (CZ) a Lucia Tkáčová (SK), sa po zdĺhavom procese rozhodla vybrať do finále umelcov, ktorých práca a prístup k tvorbe majú rôznorodý charakter, vzbudzujú diskusiu, nastoľujú otázky, podnecujú úvahy o podobách súčasného vizuálneho umenia na Slovensku a zároveň vykazujú potenciál svojho vlastného budúceho vývoja.

Absolútna víťazka Ceny Oskára Čepana 2010 získala finančnú satisfakciu v hodnote 2 600 EUR, rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii.

Výstava finalistov: