Tomáš RAFA (*1979)

Laureátom 16. ročníka ceny za vizuálne umenie pre umelca

do 35 rokov sa stal Tomáš Rafa, ktorý získal finančnú odmenu, samostatnú výstavu v SNG aj pobyt v New Yorku.

 

IMG 7247 res


Tomáš Rafa je absolventom Ateliéru digitálnych médií na Fakulte výtvarných médií Akadémie umení v Banskej Bystrici. Rafa pokračoval vo svojom, už trojročnom, projekte, ktorý nesie názov Nový nacionalizmus v strede Európy. Víťazné video má 55 minút. „Zameral som sa na vymedzovanie hraníc patriotizmu, extrémizmu, nacionalizmu a vzťahov medzi majoritou alebo minoritou, národnostnou či sexuálnou,“ hovorí Rafa. Ide najmä o zábery protestov, demonštrácií či iných podujatí nesúcich v sebe formu xenofóbie a boja rozličných záujmových skupín za ich práva. Projektu Rafa vytvoril aj stránku newnationalism.eu

 
 

Finalisti:
Tomáš Rafa (viac
Kassaboys 
(viac)
Katarína Poliačiková (viac)
Ján Šipöcz (viac)

Vernisáž výstavy finalistov a vyhlásenie Ceny sa uskutočnili v Galleria Cvernovka 20. októbra 2011.

 

IMG 7228 res


Inováciami oproti minulým rokom bolo vylúčenie možnosti hlásenia sa študentov do súťaže a zároveň predĺženie časového obdobia medzi vyhlásením finalistov a víťaza z pôvodného mesiaca na štyri mesiace – aby mali finalisti dostatočný priestor pre prípravu a realizáciu nového diela na spoločnú výstavu.

 

Komisia a cena:

O víťazovi rozhodla medzinárodná komisia v zložení Edit András /HU/ (Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapešť), Fedor Blaščák /SK/ (filozof), Ondřej Chrobák /CZ/ (kurátor a teoretik), Maja Fowkes & Reuben Fowkes /HR, GB/ (teoretici súčasného umenia a kurátori s pôsobnosťou v Budapešti a Londýne, držitelia grantu Igora Zabela a autori projektu translocal.org) a Gábor Hushegyi /SK/ (historik umenia, teoretik)


Výstava finalistov: