Mira GÁBEROVÁ (*1979)
Laureátkou Ceny Oskára Čepana 2012 sa stala Mira Gáberová.
mira-gaberova-cena


Absolútna víťazka Ceny Oskára Čepana Mira Gáberová, realizovala dielo s názvom Performance Group (2012). Na víťaznej práci sa porotcovia zhodli jednohlasne, ocenili autorkino citlivé a mnohovrstvové odhaľovanie podstaty komunity, skúmanie kolektívnej kreativity, ako aj ozveny histórie performatívneho umenia v jej diele.

mira-gaberová3

 

Finalisti:
Mira Gáberová (viac)
Tomáš Džadoň 
(viac
Oto Hudec (viac
Matej Vakula (viac

Odborná porota ocenila výraznú umeleckú koncepciu všetkých finalistov, ako aj ich výslednú realizáciu vo výstavnom priestore. Tiež si všimli spoločné črty jednotlivých projektov, medzi ktoré patrí spoločný záujem umelcov o v súčasnosti relevantné otázky
i problém participácie.

Výstava finalistov prebehla v priestoroch Slovenskej výtvarnej únie v dátume 20.9.-14.10., víťaz bol vyhlásený 20. septembra v hoteli Sheraton. 

SVU COC12

Pred vyhlásením absolútneho víťaza sa jednotliví finalisti predstavili formou verejných prezentácií v priestoroch KC Dunaj, 
v ktorých priblížili svoju aktuálnu tvorbu.  

Komisia a cena: 
Medzinárodná odborná komisia v zložení Edit András /HU/, Fedor Blaščák /SK/, Ondřej Chrobák /CZ/, Maja Fowkes & Reuben Fowkes /GB, CRO/ a Gábor Hushegyi /SK/, vybrala do finále umelcov, ktorých práca a prístup k tvorbe majú rôznorodý charakter, vzbudzujú diskusiu a podnecujú úvahy o podobách súčasného vizuálneho umenia na Slovensku.


Víťazka získala finančnú odmenu v hodnote 2600 €, šesťtýždňový rezidenčný pobyt v New Yorku a možnosť realizovať samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérií. 

Výstava finalistov: