Anetta Mona Chisa (*1975, Nadlak, Rumunsko) & Lucia Tkáčová (*1977, Banská Štiavnica)
Autorky reprezentujú historicky prvú dvojicu umelkýň, ktorá sa ocitla vo finále Ceny Oskára Čepana a stali sa víťazkami. 

vitazky2006


Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová sú jedny z mála slovenských autoriek tvoriacich vo dvojici nepretržite už niekoľko rokov. Ich spoločné výstavné projekty už od študentských rokov šokujú a „mútia vodu“ na slovenskej výtvarnej scéne.

Sú tvorivé nielen ako umelkyne, ale aj ako kurátorky. Táto pozícia im poskytuje ďalšiu dimenziu, ktorou sú schopné artikulovať či (re)definovať témy vizuálneho umenia. Napríklad autorskou výstavou A Room of Their Own (Ženské záležitosti, 2003) a kurátorským projektom Chlap, hrdina, dub, stroj (2006) sa pokúsili o kritickú reflexiu gendrovej problematiky v umení, o prehodnotenie feminínnych či maskulínnych princípov, ktoré komentujú s určitou dávkou irónie a humoru.

 

Istou dávkou subverzívnosti sa vyznačuje aj ich séria videí - Holiday video (2004), Home video (2004), Late night video (2006) - v ktorých s typickou dávkou ženskej irónie rozoberajú, hodnotia a podľa vlastných ženských kritérií vytvárajú rebríček „naj“ mužov umeleckého a politického sveta. Holiday video (2004) je záznamom rozhovoru autoriek, v ktorom nekompromisne, ako sexuálne objekty posudzujú výtvarníkov a kurátorov slovenskej scény, používajúc pritom bežne zaužívané mužské kritéria hodnotenia žien.

 

Finalisti:

Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová (viac

Stano Masár (viac

Ildikó Pálová (viac

Lucia Dovičáková (viac

 

Komisia:
Dušan Zahoranský (predseda), Dušan Brozman, Gabriela Garlatyová, Lucia Gregorová, Daniel Grúň, Július Koller, Tomáš Pospiszyl (ČR), Cisilla Kolomijcová (Stredoeurópska nadácia)

Rada nominátorov:
Richard Gregor, Jana Geržová, Mária Rišková, Vladimír Beskid, Mira Keratová, Alexandra Kusá, Mira Putišová, Juraj Čarný, Katarína Rusnáková, Petra Hanáková