Z 56 prihlásených vybrala 4. júna medzinárodná odborná komisia 4 finalistov. Sú nimi Radek Brousil, František Demeter, Viktor Fuček,

Ján Zelinka. 

cepan15finalistismall

Radek Brousil 
prihláška na COČ /  www.brousil.name
cepan15brousilsmall

František Demeter 
prihláška na COČwww.krokusgaleria.sk
cepan15demetersmall

Viktor Fuček 
prihláška na COČ /  www.viktorfucek.netwww.fucek.org
cepan15fuceksmall

Ján Zelinka
prihláška na COČwww.janzelinka.com
cepan15zelinkasmall


Vyhlásenie komisie k výberu finalistov: 
Porota vysoko ocenila výbornú kvalitu prihlásených prác. V škále viac ako 50 prihlášok kladne hodnotila rozmanitosť tém i výtvarných médií. Po intenzívnej diskusii sa porota dohodla na výbere nasledujúcich štyroch finalistov (v abecednom poradí): Radek Brousil, Viktor Fuček,František Demeter a Ján Zelinka.

 

Fotografické dielo Radka Brousila znovudefinuje médium fotografie, zameriava sa na materialitu média aj na jeho konceptuálny status. Spytuje integritu fotografie jej vysokou estetizáciou až pre-estetizovaním a posúva ju k sebareflexívnym kvalitám.
“Expandovaná” maľba Františka Demetera navodzuje situácie ponorenia sa do diela, ktoré nadväzujú dialóg s priestorom tým, že abstrahujú vzťahy k ľudskej postave a menia vnímanie divákov. Opustením rámu maľba získava priestorovú autonómiu a trvá ako aktívny účastník okolitého prostredia.
Veľkoformátové plátna Viktora Fučeka sú maľbou performovanou ako palimpsest. Fučekove maľby pripomínajú vznešené a post-romantické zobrazenia prírody a telesnosti v podobe abstraktných krajín vrstveného objemu a maliarskych prevrstvení.
V centre mnohostranného sochárskeho diela Jána Zelinku je koniec nevinnosti. Skúmanie, „ohľadávanie“ post-humánnosti a alternatívnych vízií prírody prispieva k umelcovým štúdiám rozkladu a smrti.

Na stretnutí komisie boli prítomní: Milena Bartlová (CZ), Monika Mitášová (SK), Joanna Rajkowska (PL), Adam Budak (PL/CZ), Peter Tajkov (SK). Z pracovných dôvodov sa nezúčastnil Dušan Barok (SK/NO), ktorý svoje vyjadrenie poslal písomne.