Cena Oskára Čepana 2001 - 2013

 

2014 Jana Kapelová / Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Matěj

         Smetana
2013 Radovan Čerevka / Erik Sikora, Martin Vongrej, Zuzana

         Žabková

2012 Mira Gáberová / Tomáš Džadoň, Oto Hudec, Matej Vakula

2011 Tomáš Rafa  / Kassaboys, Katarína Poliačiková, Ján Šipöcz

2010 Petra Feriancová / Štefan Papčo, Jaroslav Varga,          Pavla Sceránková

2009 András Cséfalvay / Tomáš Džadoň, Viktor Frešo, Jarmila          Džuppová

2008 Svätopluk Mikyta / Petra Feriancová, Ján Šicko, Jaroslav

         Varga

2007 Lucia Nimcová / Erik Binder, Patrik Illo, Filip Jurkovič

2006 Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová / Stano Masár, Ildikó          Pálová, Lucia Dovičáková

2005 Ján Vasilko / Radovan Čerevka, Radim Labuda, Ingrid          Višňovská

2004 Michal Moravčík / Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša, Peter          Maukš Voda

2003 Mário Chromý / Martin Kollár, Svätopluk Mikyta, Boris Sirka

2002 Pavlína Fichta Čierna / Juraj Dudáš, Stano Masár, Maroš          Rovňák

2001 Marko Blažo / Erik Binder, Dorota Sadovská, Dušan          Zahoranský

 

Cena mladého výtvarníka roka Tonal (1999–2000)

 

2000 Vanesa Hardi / Marianna Čunderlíková, Marek Kvetán,          Bohuš Kubinský

1999 Emöke Vargová / Marko Blažo, Róbert Kočan, Dorota          Sadovská

 

Mladý slovenský výtvarník roka (1996–1998)

 

1998 Ilona Németh / Dorota Sadovská, Emöke Vargová, Marek          Kvetán

1997 Anton Čierny / Peter Ondrušek, Dorota Sadovská, Dušan          Zahoranský

1996 Patrik Kovačovský / Bohuš Kubínsky, Dušan Zahoranský,          Adriana Korkošová