O tom, kto postúpi do finálovej výstavy, rozhodne nová komisia v medzinárodnom zložení Milena Bartlová (CZ), Monika Mitášová (SK), Joanna Rajkowska (PL), Adam Budak (PL/CZ), Peter Tajkov (SK) a Dušan Barok (SK/NO).


Cena pre víťaza:
Víťaz Ceny Oskára Čepana 2015 získa rezidenčný pobyt v New Yorku, finančnú odmenu v hodnote 2600 € a po návrate z rezidenčného pobytu možnosť realizovať samostatnú výstavu. Vďaka spolupráci s projektom K.A.I.R. – Košice Artist in Residence je tohtoročnou novinkou aj možnosť absolvovať ďalší dvojmesačný rezidenčný pobyt.

 

Odborná komisia:

Dušan Barok (SK/NO) sa venuje teórii, umeniu a softvéru. Je zakladajúcim členom iniciatívy pre kolaboratívny výskum umenia, médií a humanitných vied Monoskop, absolventom Piet Zwart Inštitútu v Rotterdame, a členom zoskupenia La Société Anonyme. Pôsobí v nórskom Bergene a v Bratislave.

Milena Bartlová (CZ) je historička a teoretička umenia, profesorka na UMPRUM a FHS UK. Venuje se dejinám umenia stredoveku, metodológii a historiografii dejín umenia, muzeoloógii, vizuálnym študiám a tiež kritike súčasného umenia. Píše aj kulturno-politickú publicistiku. Jej posledná kniha „Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (2012)“ získala Cenu F. X. Šaldy.

Adam Budak (PL/CZ) je šefkurátor Národnej galérie v Prahe. Kurátorsky sa podieľal na veľkom množstve medzinárodných výstav, medzi ktoré patria napr. samostatné výstavy Johna Baldessari, Tatiany Trouvé, Cerith Wyn Evans, alebo Moniky Sosnowskej. Bol kurátorom súčasného umenia v Hirshhorn múzeu vo Washingtone a Kunsthaus v Grazi.

Monika Mitášová (SK) je kritička a teoretička architektúry. Zaoberá sa dejinami teórií a súčasnými teóriami architektúry. Pôsobila v Centre pre teoretické štúdie UK a AV ČR v Prahe, prednášala na Škole architektúry AVU v Prahe a na FA TU v Liberci. V roku 2012 vydala knihu Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury a v roku 2014 spolu s Jiřím Ševčíkom Česká a slovenská architektura 1971 – 2011, Texty, rozhovory, dokumenty. Aktuálne pôsobi ako docentka na FF
Trnavskej univerzity v Trnave.

Joanna Rajkowska (PL) je poľská umelkyňa, významná predstaviteľka tzv. komunitného umenia (community-based art), autorka objektov, filmov, inštalácií, efémérnych akcií a projektov do verejného priestoru. Medzi jej emblematické práce patrí napr. 15 m vysoká palma vo Varšave “Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich 2002- doteraz” alebo “Oxygenerator, 2007″ – jazierka na varšavskom Grzybowského námestí.

Peter Tajkov (SK) je výtvarný teoretik. V nultých rokoch pôsobil ako kurátor výstav súčasného umenia v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach, kde pripravil množstvo monografických i tematických projektov a katalógov. Od roku 2001 pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V oblasti súčasného umenia sa významne podieľal na formovaní, mapovaní a propagovaní súčasnej východoslovenskej scény. Zároveň sa aktívne venuje archeologickému výskumu, zvlášť stredovekej sakrálnej architektúre.