Program festivalu BLAF 2015 sa pripravuje,                                                        budeme Vás informovať! 

 

   Dramaturgia podujatia je zostavená z troch programových línií:

  • z ponuky špeciálnych programov vybraných galérií (workshopy, vzdelávacie programy, koncerty atď.) konajúcich sa v termíne trvania festivalu v ich galerijných priestoroch
  • z ponuky vybraných už existujúcich etablovaných formátov ako je Pecha Kucha Night, Voices Live, Aukcia súčasného umenia spojená s výstavou, odborné diskusie Umenie pod mikroskopom a i.
  • z ponuky podujatí podporujúcich mimožánrové umelecké formy akými je Slávnostné otvorenie podujatia na nádvorí SNG – koncert a víkendové podujatia pre rodiny s deťmi spojené s bohatým kultúrnym programom – koncerty, tanečné a divadelné predstavenia, workshopy.