Výstavné aktivity - Open gallery
Nadácia - Centrum súčasného umenia ponúkala na pôde Open Gallery priestor pre realizáciu tematicky rôznorodých výstav na základe otvorenej výzvy pre umelcov a kurátorov súčasného umenia.


Aukcia súčasného umenia

NCSU s podporou aukčnej spoločnosti Sotheby´s organizovala od roku 2003 benefičnú aukciu súčasného slovenského umenia, s dôrazom na mladú generáciu autorov. 

Grantový program
NCSU ponúkala od roku 1993 možnosť čerpania grantov pre projekty výtvarného umenia a kultúrne organizácie pôsobiace v rôznych umeleckých oblastiach, vďaka realizácii benefičnej Aukcie súčasného výtvarného umenia.

Kultúrna politika od A po Z
Trojročný projekt zameraný na zmapovanie súčasného stavu kultúrnej infraštruktúry, vytvorenie plánu rozvoja kultúry v Žilinskom kraji, vytýčenie nových vzťahov medzi vládou, regionálnymi a miestnymi samosprávami a umeleckým sektorom. Dôraz kládol najmä na systémové zmeny kultúrnej politiky s dlhodobou víziou v Žilinskom kraji.