• miesto: výstavné priestory aukčnej spoločnosti SOGA
  • dátum: 23. september 2003
  • kolekcia: 115 diel 60 slovenských umelcov
  • suma: 630 000 Sk
  • v spolupráci: Aukčná spoločnosť SOGA, Spoločnosť 1.A


V roku 2003 Nadácia pri príležitosti svojho 10. výročia zorganizovala v spolupráci s aukčnou spoločnosťou SOGA a Spoločnosťou 1.A po prvýkrát benefičnú Aukciu súčasného výtvarného umenia, ktorá sa stretla s mimoriadnym ohlasom nielen v odborných kruhoch, ale aj u širšej verejnosti.

Po prvý raz sa odbornej a širokej verejnosti predstavila ucelená a kvalitatívne vyrovnaná kolekcia súčasných slovenských výtvarných diel, ktorú garantky Aukcie S. Kusá a J. Oravcová zostavili z darov umelcov. 

Nadácia tiež uviedla novú stratégiu získavania financií pre svoj grantový program. Financie získané v rámci Aukcie putovali späť do umenia – na podporu projektov v oblasti súčasného výtvarného umenia. 

Aukcia, prvá svojho druhu, priniesla koncentrovaný pohľad na súčasné umenie, jeho aktuálne prúdy, ktoré sa predtým nikdy neobjavili na aukciách výtvarného umenia na Slovensku. Otvorila nový terén pre zberateľské záujmy. Mnohí z umelcov sa po prvý raz dostali mimo rámca galerijného prostredia, čím si vyskúšali kontakt s požiadavkami trhu.

Viac informácií nájdete vo výročných správach.