• miesto: výstavné priestory Aukčnej spoločnosti SOGA
  • dátum: 30. september 2004
  • kolekcia: 186 diel od 87 slovenských umelcov
  • vydražená suma: 1 008 400 Sk


50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou SOGA predstavila kolekciu 186 diel od 87 renomovaných slovenských umelcov a umelkýň takmer všetkých vekových kategórií vrátane najmladšej a nastupujúcej generácie. Kolekcia predstavila aktuálne prúdy a témy v čo najširšom mediálnom a žánrovom zastúpení, t.j. maľba, socha, grafika, objekt, inštalácia, video, fotografia a printové médiá.

„Divokou kartou“ aukcie boli diela najmladšej výtvarnej generácie, absolventov VŠVU, medzi ktorými nechýbali aj účastníci súťaže pre mladých výtvarníkov Cena Oskára Čepana (ako napr. Michal Moravčík, Peter Maukš Voda, Tomáš Agat Blonski, Erik Binder, Aneta Mona Chisa, Boris Sirka a i.).

Časť výťažku (30%) vydražených diel sa stala základom grantového programu N-CSU 2005 a boli z neho podporené autorské projekty mladých slovenských umelcov.

Viac informácií nájdete vo výročných správach.