• miesto konania: design factory
  • dátum: 20. októbra 2005
  • kolekcia: 86 diel 59 slovenských autorov
  • vydražených: 40 diel 33 autorov 
  • v spolupráci: Sotheby´s, design factory 


Aukcia súčasného slovenského umenia bola v roku 2005 po prvýkrát realizovaná v spolupráci s renomovaným partnerom medzinárodnou aukčnou spoločnosťou Sotheby´s

Tretí ročník Aukcie znamenal tiež zmenu výstavného priestoru, ktorý poskytla spoločnosť Design Factory v priestoroch novozrekonštruovanej montážnej haly s charakterom moderného, minimalistického a multifunkčného „domu“.

Reprezentatívna aukčná kolekcia (kurátorky: Lucia Gregorová, Alexandra Kusá) predstavila 59 renomovaných slovenských umelcov a umelkýň takmer všetkých vekových kategórií vrátane najmladšej a nastupujúcej generácie. 

Aukcia sa opäť vyznačovala svojim podporným benifičným rozmerom, keďže 60 % z predaného diela získal samotný autor a 40 % autor venoval v prospech grantového programu, v ktorom sa môžu uchádzať o granty profesionálni výtvarníci so svojimi projektami.

Viac informácií nájdete vo výročných správach.