• miesto: design factory 
  • dátum: 24. októbra 2007
  • kolekcia: 85 diel 62 slovenských umelcov 
  • vydražených: 39 diel 
  • suma: 1 409 500 Sk
  • v spolupráci: nadácia Pontis, Sotheby´s Wien 


Odborne pripravená aukčná kolekcia predstavovala reprezentatívnu vzorku umenia od 60. rokov po súčasnosť. Výber kurátoriek Alexandry Kusej a Lucie Gregorovej sa zameral na diela vykazujúce mimoriadnu kvalitu a hodnotu, rovnako ako vysoký investičný potenciál (pre záujemcov o súčasné umenie). 

V aukcii sa vôbec po prvýkrát na Slovensku objavila aj malá zbierka súčasného dizajnu, ktorý je stále úspešnejší aj na svetových scénach. Túto kolekciu odborne pripravila Vladimíra Büngerová.

V rámci Aukcie sa 24. októbra 2007 vydražilo z ponúkaných diel vydražilo 39 v celkovej hodnote 1 409 500 Sk. Súčasťou Aukcie bola už tradične predaukčná výstava ponúkanej kolekcie. 

Viac informácií nájdete vo výročných správach.