• miesto konania: design factory
  • dátum: 22. októbra 2008
  • kolekcia: 66 diel 25 slovenských autorov
  • vydražených: 22 diel 
  • výťažok: 586 500 Sk 
  • v spolupráci: Sotheby´s, design factory 


V roku 2008 bola kolekcia diel postavená na mierne odlišnej koncepcii ako v minulých rokoch. Kurátorky Alexandra Kusá a Lucia Gavulová v spolupráci s Luciou Gregorovou zostavili kolekciu diel menšieho počtu autorov, čím sprostredkovali širší výber diel od jedného autora, ktorý umožňoval lepšiu prezentáciu jeho tvorbu a zároveň typovo aj finančne rozširoval ponuku aukcie.

Kvalitu aukcie 2008 potvrdzovala reprezentatívna a koncepčne ucelená kolekcia 66 diel 25 slovenských umelcov a umelkýň s dôrazom na strednú a staršiu generáciu umelcov a na výlučne etablované mená. Výnimku tvorilo niekoľko mladších autorov – najmä v maľbe a fotografii.

Minuloročnú kolekciu dizajnu vystriedala v roku 2008 špeciálna minikolekcia súčasnej slovenskej fotografie, ktorá bola veľmi úspešnou súčasťou aukcie.

Aukcia mala opäť benefičný charakter - autor vydraženého diela získal 70% konečnej sumy a zvyšných 30% bolo venovaných v prospech nadačného grantového programu. 

Viac informácií nájdete vo výročných správach.