• miesto: ZOYA gallery 
  • dátum: 28. október 2009
  • kolekcia: 85 diel 40 slovenských autorov 
  • vydražených: 34 diel 
  • suma: 31 118,90 eur
  • v spolupráci so: Sotheby´s, ZOYA gallery 


Na v poradí siedmej Aukcii súčasného slovenského umenia bolo pod vedením licitátorky Andrey Jungmann (Sotheby’s Wien) z kolekcie 84 diel vydražených 34 diel. Celkový obrat aukcie bol 31 118,90 eur. 

Najväčší záujem zaznamenali položky od Juliána Fila, Milana Adamčiaka, Rudolfa Filu, Róberta Bielika, Miloša Gašparca, Marka Blaža, Igora Ondruša, Erika Bindera, Andrása Cséfalvaya, Jána Bergera, Pavla Megyesiho, po jednej položke aj od maliarov Juliany Mrvovej, Michala Czinegeho, či fotografov Jána Šipöcza a Maiji Laurinen.

 

Najdrahšie dražené diela na aukcii boli maľba Jána Bergera Rajská záhrada (2004) - 5 200 eur (vydražené), objekt Martina Sedláka Neonchair (2000) - 6 300 eur (nevydražené), či fotografia Lucie Stráňaiovej z cyklu I would like to fall in love with You, Duraclear print, lightbox - 2 500 eur.

Viac informácií nájdete vo výročných správach.