• miesto: výstavné priestory aukčnej spoločnosti SOGA
 • dátum: 23. september 2003
 • kolekcia: 115 diel 60 slovenských umelcov
 • suma: 630 000 Sk
 • v spolupráci: Aukčná spoločnosť SOGA, Spoločnosť 1.A


V roku 2003 Nadácia pri príležitosti svojho 10. výročia zorganizovala v spolupráci s aukčnou spoločnosťou SOGA a Spoločnosťou 1.A po prvýkrát benefičnú Aukciu súčasného výtvarného umenia, ktorá sa stretla s mimoriadnym ohlasom nielen v odborných kruhoch, ale aj u širšej verejnosti.

Po prvý raz sa odbornej a širokej verejnosti predstavila ucelená a kvalitatívne vyrovnaná kolekcia súčasných slovenských výtvarných diel, ktorú garantky Aukcie S. Kusá a J. Oravcová zostavili z darov umelcov. 

Nadácia tiež uviedla novú stratégiu získavania financií pre svoj grantový program. Financie získané v rámci Aukcie putovali späť do umenia – na podporu projektov v oblasti súčasného výtvarného umenia. 

Aukcia, prvá svojho druhu, priniesla koncentrovaný pohľad na súčasné umenie, jeho aktuálne prúdy, ktoré sa predtým nikdy neobjavili na aukciách výtvarného umenia na Slovensku. Otvorila nový terén pre zberateľské záujmy. Mnohí z umelcov sa po prvý raz dostali mimo rámca galerijného prostredia, čím si vyskúšali kontakt s požiadavkami trhu.

Viac informácií nájdete vo výročných správach.

 • miesto: výstavné priestory Aukčnej spoločnosti SOGA
 • dátum: 30. september 2004
 • kolekcia: 186 diel od 87 slovenských umelcov
 • vydražená suma: 1 008 400 Sk


50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou SOGA predstavila kolekciu 186 diel od 87 renomovaných slovenských umelcov a umelkýň takmer všetkých vekových kategórií vrátane najmladšej a nastupujúcej generácie. Kolekcia predstavila aktuálne prúdy a témy v čo najširšom mediálnom a žánrovom zastúpení, t.j. maľba, socha, grafika, objekt, inštalácia, video, fotografia a printové médiá.

„Divokou kartou“ aukcie boli diela najmladšej výtvarnej generácie, absolventov VŠVU, medzi ktorými nechýbali aj účastníci súťaže pre mladých výtvarníkov Cena Oskára Čepana (ako napr. Michal Moravčík, Peter Maukš Voda, Tomáš Agat Blonski, Erik Binder, Aneta Mona Chisa, Boris Sirka a i.).

Časť výťažku (30%) vydražených diel sa stala základom grantového programu N-CSU 2005 a boli z neho podporené autorské projekty mladých slovenských umelcov.

Viac informácií nájdete vo výročných správach.

 • miesto konania: design factory
 • dátum: 20. októbra 2005
 • kolekcia: 86 diel 59 slovenských autorov
 • vydražených: 40 diel 33 autorov 
 • v spolupráci: Sotheby´s, design factory 


Aukcia súčasného slovenského umenia bola v roku 2005 po prvýkrát realizovaná v spolupráci s renomovaným partnerom medzinárodnou aukčnou spoločnosťou Sotheby´s

Tretí ročník Aukcie znamenal tiež zmenu výstavného priestoru, ktorý poskytla spoločnosť Design Factory v priestoroch novozrekonštruovanej montážnej haly s charakterom moderného, minimalistického a multifunkčného „domu“.

Reprezentatívna aukčná kolekcia (kurátorky: Lucia Gregorová, Alexandra Kusá) predstavila 59 renomovaných slovenských umelcov a umelkýň takmer všetkých vekových kategórií vrátane najmladšej a nastupujúcej generácie. 

Aukcia sa opäť vyznačovala svojim podporným benifičným rozmerom, keďže 60 % z predaného diela získal samotný autor a 40 % autor venoval v prospech grantového programu, v ktorom sa môžu uchádzať o granty profesionálni výtvarníci so svojimi projektami.

Viac informácií nájdete vo výročných správach.

 • miesto konania: design factory
 • dátum: 11. október 2006
 • kolekcia: 87 diel 64 slovenských autorov
 • vydražených: 38 diel
 • výťažok: 1 004 000 Sk  
 • v spolupráci: Sotheby´s, design factory  


Výber autorov a diel v roku 2006 bol zacielený na predajný aspekt, investičný potenciál ako aj vysokú kvalitu ponúkaných diel. Kurátorky zostavili vyváženú ponuku kolekcie berúc do úvahy rôznorodosť v rámci prezentovaných médií, ako aj široké vekové zastúpenie umelcov.

Na rozdiel od predchádzajúceho ročníka bolo v roku 2005 ambíciou Nadácie kolekciu rozšíriť o nových, na prvý pohľad "ťažšie obchodovateľných" autorov a posunúť tak latku vyššie,
s cieľom prispieť k postupnému vytváraniu lepších podmienok a situácie na trhu so súčasným slovenským umením. 

Dôležitým zámerom v roku 2006 bolo vytvorenie reprezentačného katalógu využiteľného aj mimo účel dražby - ako formu prezentácie umelcov a zdroj informácií o súčasnom slovenskom výtvarnom umení. 

Viac informácií nájdete vo výročných správach.


 

 • miesto: ZOYA gallery 
 • dátum: 28. október 2009
 • kolekcia: 85 diel 40 slovenských autorov 
 • vydražených: 34 diel 
 • suma: 31 118,90 eur
 • v spolupráci so: Sotheby´s, ZOYA gallery 


Na v poradí siedmej Aukcii súčasného slovenského umenia bolo pod vedením licitátorky Andrey Jungmann (Sotheby’s Wien) z kolekcie 84 diel vydražených 34 diel. Celkový obrat aukcie bol 31 118,90 eur. 

Najväčší záujem zaznamenali položky od Juliána Fila, Milana Adamčiaka, Rudolfa Filu, Róberta Bielika, Miloša Gašparca, Marka Blaža, Igora Ondruša, Erika Bindera, Andrása Cséfalvaya, Jána Bergera, Pavla Megyesiho, po jednej položke aj od maliarov Juliany Mrvovej, Michala Czinegeho, či fotografov Jána Šipöcza a Maiji Laurinen.

 

Najdrahšie dražené diela na aukcii boli maľba Jána Bergera Rajská záhrada (2004) - 5 200 eur (vydražené), objekt Martina Sedláka Neonchair (2000) - 6 300 eur (nevydražené), či fotografia Lucie Stráňaiovej z cyklu I would like to fall in love with You, Duraclear print, lightbox - 2 500 eur.

Viac informácií nájdete vo výročných správach.

 • miesto konania: design factory
 • dátum: 22. októbra 2008
 • kolekcia: 66 diel 25 slovenských autorov
 • vydražených: 22 diel 
 • výťažok: 586 500 Sk 
 • v spolupráci: Sotheby´s, design factory 


V roku 2008 bola kolekcia diel postavená na mierne odlišnej koncepcii ako v minulých rokoch. Kurátorky Alexandra Kusá a Lucia Gavulová v spolupráci s Luciou Gregorovou zostavili kolekciu diel menšieho počtu autorov, čím sprostredkovali širší výber diel od jedného autora, ktorý umožňoval lepšiu prezentáciu jeho tvorbu a zároveň typovo aj finančne rozširoval ponuku aukcie.

Kvalitu aukcie 2008 potvrdzovala reprezentatívna a koncepčne ucelená kolekcia 66 diel 25 slovenských umelcov a umelkýň s dôrazom na strednú a staršiu generáciu umelcov a na výlučne etablované mená. Výnimku tvorilo niekoľko mladších autorov – najmä v maľbe a fotografii.

Minuloročnú kolekciu dizajnu vystriedala v roku 2008 špeciálna minikolekcia súčasnej slovenskej fotografie, ktorá bola veľmi úspešnou súčasťou aukcie.

Aukcia mala opäť benefičný charakter - autor vydraženého diela získal 70% konečnej sumy a zvyšných 30% bolo venovaných v prospech nadačného grantového programu. 

Viac informácií nájdete vo výročných správach.