• miesto: Sklad č. 7 (Eurovea)
 • dátum: 6. október 2010
 • kolekcia: 84 diel 47 slovenských umelcov 
 • vydražených: 31 diel
 • suma: 19 305 eur
 • v spolupráci: Sotheby´s, Eurovea


V poradí ôsma Aukcia súčasného slovenského umenia s leitmotívom „kupujte značkové umenie“ sa konala 6. októbra 2010 v sklade č. 7 v areáli Eurovea v Bratislave, s predaukčnou výstavou od 30. septembra do 5. októbra. 

Aukcia priniesla v roku 2010 niekoľko inovácií:

 • zmenu miesta konania - predaukčná výstava a samotná dražba boli situované do pôvodných industriálnych a novo zrekonštruovaných priestorov Skladu č. 7 na nábreží Dunaja, ktorý je súčasťou komplexu Eurovea 
 • zaradenie do programu prvého ročníka Bratislavského festivalu umenia BLAF,
 • zapojenie progresívnych súkromných bratislavských galérií s kvalitnou ponukou diel,
 • zvýšenie počtu dražených umelcov a diel,
 • zmenu vizuálu,
 • prezentáciu nového formátu pre zberateľov - fotografickej edície.


Súčasťou Aukcie a zároveň festivalu BLAF boli tiež
prednášky renomovaného galeristu Jiřího Švestku z Prahy
a galeristky Roxy Walsh z Londýna.

Aukčná kolekcia, zostavená Luciou Gavulovou, priniesla 84 diel
47 umelcov (maľba, grafika, fotografia, kresba, objekty, koláže, projekcie) v časovom rozpätí rokov 1967 až 2010, v cenovom rozsahu od 10 do 7 000 eur. 

Na aukcií pod vedením licitátorky Andrey Jungmann (Sotheby´s Wien) bolo napokon vydražených 31 diel, celkový obrat aukcie predstavoval 19 305 eur. Najväčší záujem zaznamenali položky
od R. Janáka, I. Csudaia, R. Bielika, A. Dúbravského,
M. Adamčiaka, M. Urbáska, V. Havrillu, V. Freša. Výťažok z aukcie bol použitý na podporu projektov súčasného výtvarného umenia realizovaných v rámci festivalu vizuálneho umenia BLAF 2011.

Viac informácií nájdete vo výročných správach.

aukcia10pozvanka