1. Štandardné granty pre výtvarné umenie

Granty v oblasti výtvarného umenia boli určené slovenským profesionálnym umelcom, teoretikom, kurátorom a boli štrukturované podľa zadania odbornej komisie do dvoch kategórií:

 

  • Realizácia nízkorozpočtových výstavných projektov a diel zameraných na mapovanie aktuálnych problémov súčasného výtvarneho umenia s presahom na medzinárodnú scénu.
  • Realizácia katalógov a elektronických verzií na CD.


V roku 2005 sa uchádzalo o granty 22 žiadateľov, z toho podporených bolo 13 v celkovej sume 250 000,- Sk.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete vo výročných správach.