V roku 2007 bol otvorený grantový program v dvoch podprogramoch:
1. Štandardné granty pre výtvarné umenie

2. Grantový program pre umenie a kultúru v Žilinskom kraji v rámci projektu Kultúrna politika od A po Ž


1. Štandardné granty pre výtvarné umenie
V roku 2007 sa o granty v oblasti súčasného výtvarného umenia mohli uchádzať slovenskí profesionálni umelci, teoretici a kurátori. Granty boli zamerané na podporu v nasledujúcich okruhoch:

  • Realizácia nízkorozpočtových výstavných projektov a diel zameraných na mapovanie aktuálnych problémov súčasného výtvarneho umenia s presahom na medzinárodnú scénu.
  • Realizácia katalógov a elektronických verzií na CD. 

V roku 2007 sa o granty v tejto kategórií uchádzalo 20 žiadateľov, z toho podporených bolo 11 projektov. 


2. Grantový program pre umenie a kultúru v Žilinskom kraji v rámci projektu Kultúrna politika od A po Ž
Spoločný grantový program NCSU a Žilinského samosprávneho kraja bol zameraný na podporu projektov spolupráce v oblasti umenia a kultúry, do ktorého sa mohli zapojiť kultúrne organizácie a inštitúcie (neziskové, príspevkové, rozpočtové) pôsobiace na území Žilinského kraja.

Z celkového počtu 35 prihlásených bolo podporených 11 projektov v celkovej hodnote 415 700 Sk. 

Viac informácií o podporených projektoch nájdete vo výročných správach.