1. Štandardné granty pre výtvarné umenie

V roku 2008 sa o granty v oblasti súčasného vizuálneho umenia prostredníctvom otvoreného grantového kola mohli uchádzať slovenskí profesionálni výtvarníci, teoretici a kurátori. Granty boli zamerané na podporu v nasledujúcich okruhoch:

  • Realizácia nízkorozpočtových výstavných projektov a diel zameraných na mapovanie aktuálnych problémov súčasného výtvarného umenia s presahom na medzinárodnú scénu.
  • Realizácia katalógov a elektronických verzií na CD, pričom uprednostnené boli katalógy a CD s viaczdrojovým financovaním.


V roku 2008 sa o podporu v rámci grantového programu uchádzalo 26 žiadateľov, z toho na základe rozhodnutia odbornej komisie bolo podporených 9 projektov v celkovej hodnote 309 000 Sk.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete vo výročných správach.