Nadácia – Centrum súčasného umenia z prostriedkov Mimoriadneho fondu Inštitútu otvorenej spoločnosti na zníženie negatívneho dosahu svetovej hospodárskej krízy – a výťažku Aukcie súčasného slovenského umenia, vyhlásila v decembri 2009 možnosť grantovej podpory v dvoch programoch:

1. program pre podporu mimovládnych organizácií, pôsobiacich na poli súčasného vizuálneho umenia a kultúry,
2. program pre podporu projektov v oblasti súčasného vizuálneho umenia. 


1. Grantový program Mimoriadnych malých inštitucionálnych grantov bol určený a nastavený predovšetkým na „záchranu“ a zabezpečenie kontinuity fungovania už etablovaných a profesionálnych kultúrnych organizácií, ktorých existencia bola ohrozená v dôsledku dopadov krízy. Komisiou bola stanovená stratégia podpory kultúrnych inštitúcií, ktoré nevznikli v nedávnom období, ale práve naopak, pre inštitúcie, ktoré už svojimi aktivitami posúvajú a budujú kvalitné umelecké prostredie a ktoré majú za sebou už výsledky a pozitívny dopad na rozvoj umeleckej scény na Slovensku.

  • celková suma: 10.000 eur
  • počet podporených projektov: 6 (z počtu 17 prihlásených) 


2. Podpora projektov v rámci grantového podprogramu pre oblasť súčasného vizuálneho umenia sa snažila obsiahnuť rôznorodé formy výstupov. V rámci výstavných projektov tak bol podporený nie len rozvoj diskurzu na poli súčasného umenia, ale aj kvalitatívne vyvážená profilácia jednotlivých výstavných inštitúcií, prezentácia samotných umelcov a v konečnom dôsledku aj profesionalizácia výstavnej praxe.

  • celková suma: 10.000 eur 
  • počet podporených projektov: 15 (z počtu 68 prihlásených)