Nadácia - Centrum súčasného umenia ponúka/la od roku 2001 (??) na pôde Open Gallery priestor pre realizáciu tematicky rôznorodých výstav na základe otvorenej výzvy pre umelcov a kurátorov súčasného umenia.

Koncepcia Open Gallery každoročne ponúkala novú dramaturgiu výstav, ktorou chce upozorniť na jednotný a špecifický programový rámec, jej profiláciu budovanú na inštitucionálnej báze Nadácie – Centrum súčasného umenia.

Otvorená výzva je platformou pre konfrontáciu tematicky voľne zameraných projektov, reflektujúcich aktuálne tendencie súčasného umenia. Obracia sa ku kurátorom súčasného umenia a umelcom bez vekového obmedzenia a ponúka priestor pre realizáciu výstavného projektu. 

Záujemcovia sa mohli o priestor uchádzať vypracovaným výstavným projektom, na základe ktorého odborná komisia Nadácie - Centra súčasného umenia vybrala a zaradila do výstavného plánu. Projekty (individuálne alebo kolektívne) sledujúce najaktuálnejšie problémy, témy, majú predpoklad stať sa súčasťou výstavnej stratégie, nakoľko je v záujme Nadácie – Centra súčasného umenia udržať si aj naďalej štandardnú úroveň galérie výstavami, ktoré budú vnímané zo strany umeleckej obce a výtvarnej kritiky rovnako pozitívne.

Nadácia – Centrum súčasného umenia poskytuje víťazným uchádzačom:

  • výstavný priestor OPEN Gallery po dobu jedného mesiaca (+ závesný systém, projektory, obrazovky a pod.)
  • tlač propagačných materiálov a ich distribúcia
  • PR projektu prostredníctvom rozsiahlej databázy kontaktov a webových stránok Nadácie – Centra súčasného umenia a  Nadácie otvorenej spoločnosti 
  • základné technické vybavenie k realizácii výstavy
  • v prípade potreby asistenciu pri inštalovaní výstavy
  • stráženie výstavného priestoru
  • billboardy na fasáde budovy