V roku 2007 boli možnosti pre výstavné podujatia v Open Gallery otvorené, nelimitované žiadnou témou zo strany NCSU. Záujemcovia sa mohli o priestor uchádzať vypracovaným výstavným projektom, na základe ktorého odborná komisia NCSU vybrala a zaradila do výstavného plánu. Projekty (individuálne alebo kolektívne) sledujúce najaktuálnejšie problémy, témy, mali predpoklad stať sa súčasťou výstavnej stratégie, nakoľko je v záujme NCSU udržať si aj naďalej štandardnú úroveň galérie výstavami, ktoré budú vnímané zo strany umeleckej obce a výtvarnej kritiky rovnako pozitívne.

Odborná komisia pre výtvarné umenie NCSU, posúdila na svojom zasadnutí žiadosti a odporučila zaradiť do výstavného programu Open Gallery v roku 2007 nasledujúce projekty:

Dobrý ročník Petra Bošanská 
kurátorka: Petra Bošanská 
termín: Jún 2007 

Luxusný víťaz SK Robert Sender a Peter Kralik 
kurátor: Peter Kralik 
termín: Júl 2007 

Návrat Márnotratného.... Andrea Chreňová a Monika Haima Kovačová 
kurátorka: Silvia Čúzyová 
termín: September 2007 

Sluneční hodiny Dušan Zahoransky 
kurátor: Dušan Zahoransky 
termín: Október 2007 

Skupinová výstava troch "female video artists" Anabela Žigova 
kurátorka: Sara Seighelli,Taliansko 
termín: December 2007