Cyklus Curator in Residence

Cyklus Curator in Residence usporiadala Nadácia- Centrum súčasného umenia v Open gallery na jeseň 2004, tvorili ho štyri výstavy mladých slovenských umelcov, ktoré vznikli v kurátorskej koncepcii hosťujúcich zahraničných kurátorov. Do projektu boli prizvaní nasledujúci kurátori: Lara Schwander/Švajčiarsko, Anton Lederer & Margarethe Makovec/Rakúsko, Susanne Altman/Nemecko a Macha Roesnik/Holandsko.

Cyklus mal za cieľ obohatiť slovenskú scénu pohľadom hosťujúceho kurátora, ktorého uvažovanie a vnímanie sa odlišuje od zabehnutých modelov slovenských kurátorov. Otvoril priestor objaviť v relatívne "neznámom" východoeurópskom prostredí príbuzné resp. odlišné väzby s western artom.

Binderfresh Curator in Residence n.1
autori: Erik Binder a Viktor Frešo
Kurátorka: Lara Schwander /Švajčiarsko

trvanie: 14.9. - 8.10.2004
Dvojica autorov vystavujúcich spoločne po prvýkrát koncipovala inštalácie in situ pod názvom Binderfresh (názov odvodený od Binder a Frešo) ako spoločné dielo s jednotnou názorovou platformou. Autori pracovali s priestorom galérie ako geniom loci, prostredníctvom ktorého apelovali na mnohé spoločensko-sociálne problémy. Výstava predstavila pohľad švajčiarskej kurátorky Lary Schwander na ich tvorbu. 

Under the blue sky Curator in Residence n.2

trvanie: 13.10. - 10.11. 2004
autori: Cke, Anton Čierny, Pavlína Fichta Čierna, Bohdan Hostiňák, Tomáš Makara, Michael Murin, Ilona Németh, Roman Ondák, Ildikó Pálová a Veronika Šramantyová 
kurátori: Anton Lederer & Margarethe Makovec /Rakúsko 
Under the Blue Sky predstavil pohľad rakúskych kurátorov na to čo sa deje pod holým nebom, zameriavajúc sa na netradičné situácie vo vidieckom alebo mestskom priestore. Výstava prezentovala tvorbu slovenských výtvarníkov a používanie rozličných médií (maľba, fotografia, video, printy a objekty). 

Exile Curator in Residence n.3 
trvanie: 26.11. - 23.12. 2004

autori: Karol Pichler, Zuzana Hruškova Albertsen, Anabela Žigová, Xénia Imrová a Richard Fajnor 
kurátorka: Susanne Altmann /Nemecko 
V koncepcií tretej výstavy cyklu Curator in Residence sa kurátorka v rámci súčasnej umeleckej scény na Slovensku sústredila na fenomén umelcov žijúcich nomádskym spôsobom života. Vybrala si piatich slovenských umelcov, momentálne pôsobiacich v zahraničí. Ich diela sú ovplyvnené spôsobom života "cudzinca" vo vybranej krajine a rôznymi perspektívami vnímania svojej identity. Exile zobrazuje tému "cudzinca", ťažkostí, ale aj nových možností komunikačného a kultúrneho posunu.

 

The Urban Condition Curator in Residence n.4
trvanie: 14.1. - 4.2. 2005

autori: Lucia Nimcová (SK), Michal Moravčík (SK), Sabine Bitter & Helmut Weber (AT)
kurátorka: Macha Roesink /Holandsko
Výstavu The Urban Condition (v prekl. Urbánne podmienky) koncipovala holandská kurátorka Macha Roesink zameriavajúc sa na problém architektúry, verejného priestoru, verejného života a ľudského správania v modernom meste a to cez konkrétne elementy ako sú krajinné scenérie, predmestia, parky, obchodné centrá a zábavné parky. Výstava prekračovala tradičné výstavné prostredie galérie , jej hlavná časť bola inštalovaná vo verejných priestoroch Starého mesta, v podchode Klariská na Staromestskej ulici.