REC MODE Daniela Baráčková, Peter Barényi, Marek Bureš, Helmut Ege, Mariana Ferratto, Miroslav Kohút, Clara De Paoli, Juliane Schmidt, Anna Witt
kurátori: Donatella Landi, Cecilia Casorati, Luca Valerio
trvanie: 4. – 31. júl 2008
Rec Mode je cyklus video prezentácii študentov výtvarných akadémii, na ktorom sa každý rok zúčastňuje viacero škôl v Európe. Putovný projekt nadväzuje na tradíciu prehliadok študentského videoumenia PLAY, ktorú v roku 2003 organizovala Galleria Valentina Moncada v Ríme spolu s rímskou Accademiou di Belle Arti a jej pedagógmi – kurátorkou a teoretičkou Ceciliou Casorati a umelkyňou Donatellou Landi. Tento rok obe kurátorky spolu s ďalším teoretikom Lucom Valeriom a galeristkou Valentinou Moncadou vyzvali umelecké akadémie z Ríma, Viedne, Brém, Prahy a Bratislavy, aby vybrali súbor najlepších študentských videí. Vybrané práce už boli prezentované v Prahe a v Ríme. Ročník 2008 je zameraný na mapovanie situácie v strednej Európe.

Private Light Mira Gáberová a Marek Kvetán
kurátor: Vladimír Beskid
trvanie: 5. – 28. september 2008
Názov výstavy Private light naznačuje nový spoločný rozmer tvorby autorskej dvojice – médium svetla. Inštalácie Mareka Kvetána, ako svietiaci koberec, chlieb s „večným“ svetlom či svojsky dozdobené bežné utilitárne reflektory, ktoré jednoduchým zásahom zmenil na špecifický dizajnérsky kúsok naznačujú hravú polohu Kvetánovho tvorivého procesu, pričom hotovým artefaktom nechýba istá nadstavba v podobe bohatej symboliky a rôznych interpretačných rovín, ktoré vystavenými objektmi rozohráva. Mira Gáberová sa svetla dotýka vo svojej inštalácii so svietidlami, v ostatných prácach rozohráva intímnejšie ladenú polohu svojej tvorby.

UNOFFICIAL Lucia Nimcová, Juraj Kammer, Marián Kusík, Jozef Lauruský
kurátor: Roman Babjak
trvanie: 3. – 27. október 2008
Lucia Nimcová sa od roku 2005 venuje skúmaniu fotografických archívov na východnom Slovensku. V roku 2006 začala pracovať na projekte Unofficial. Výsledný výstavný súbor sa skladá z inštalácie archívnych fotografií, autorskej interpretácie oficiálnej kultúry dnes a videí, ktoré pracujú s rôznymi formami pamäte. Projekt Unofficial podáva originálnu autorskú výpoveď o pamäti – histórii a súčasnosti – a ich vzájomnom prelínaní. Nimcovej videá zachytávajú "nováčikovskou" video technikou zdanlivo banálne situácie, ktoré dopĺňajú obraz súčasného stavu našej kolektívnej pamäte. V druhej časti výstavy predstavila Nimcová v rámci spolupráce s Inštitútom pre verejné otázky tvorbu troch fotografov z Humenného z 80.rokov 20.storočia: Juraj Kammer, Marián Kusík a Jozef Lauruský. 


Nic než národ Martin Piaček, Svätopluk Mikyta, Radko Mačuha
kurátor: Martin Piaček
trvanie: 5. december 2008 – 4. január 2009

Zámerom projektu bola spoločná prezentácia mladých slovenských umelcov, reflektujúcich vo svojej tvorbe témy národa, jeho histórie a vlastnej národnej identity. Spoločná výstava je prirodzeným vyvrcholením neorganizovaného záujmu o rôzne politické, sociálne a kultúrne vrstvy našej národnej histórie. Komentuje a širokej verejnosti predstavuje najaktuálnejšie vizuálne pokusy zúčastnených autorov o sebareflexiu v globalizujúcej sa spoločnej Európe, kde je téma národnej identity často politicky zneužívaná alebo nežiadaná a nemoderná. Prístup zúčastnených výtvarníkov je kritický a rôznorodý. Názov výstavy je mierne ironickou upútavkou a trocha provokáciou. I keď ide o konkrétne heslo českých nacionalistov, jemná gramatická odlišnosť má vo všeobecnom význame odkazovať k tomu, že ide o výrok inej osoby.