Lepšie viac ako jeden Tomáš Bujňák, Daniela Krajčová, Mikuláš Podprocký
kurátorka: Lenka Kukurová
trvanie: 8. 7. 2009 – 1. 8. 2009
Výstava „Lepšie viac ako jeden“ predstavovala tvorbu troch súčasných slovenských výtvarných umelcov, ktorí vo svojom diele pracujú s médiom animácie. Každý z tvorcov využíva inú vlastnosť animácie ako súčasť svojho konceptu. Výstava mala

za cieľ zdôrazniť existenciu animácie v našom výtvarnom prostredí. Podoba animácie vo vystavených dielach mala široké rozpätie: predstavený bol videoart, videoinštalácie; no využité boli  

i klasické výtvarné techniky ako kresba a maľba. Časť výstavy predstavovala spôsob vzniku animovaného videa.

 

Urbanizmus Pamäti Jan PFEIFFER

kurátorka: Katarína Uhlířová
trvanie výstavy: 10.8. 2010 – 5.9. 2010

Jan Pfeiffer sa dlhodobo zaoberá vplyvom človeka na štruktúru mesta a spätným vplyvom mestského urbánneho priestoru na kvalitu ľudského žitia a prežívania. Mesto ako topos je rámcom, v ktorého kontexte sa pohybovali jednotlivé, na výstave vystavené projekty aktívneho pozorovateľa. Výstava Jana Pfeiffera vznikla pre konkrétne miesto Open Gallery, pre konkrétne mesto Bratislavu. Výstava bola rozhovorom o možnostiach urbanizmu, o pamäti miest a o ľuďoch, ktorí ich obývajú, alebo nimi len prechádzajú. 

 

Vytrhnuté z kontextu Petra Nováková-Ondreičková
kurátorka: Lenka Lindaurová
trvanie: 10.9. 2010 – 29.9. 2010
Vytrhnuté z kontextu bolo reinštaláciou výstavného projektu, ktorého súčasťou sú nástenné a priestorové objekty autorky z posledného obdobia jej tvorby. Názov výstavy vychádzal

zo samotnej techniky koláže, z predmetov, ktoré boli na objekty použité a pôvodne slúžili na iné účely. Ďalej z práce s textom, ktorý Petra Nováková-Ondreičková vedome vytrháva z kontextu knihy a vkladá do svojich úvah. Zo zdanlivo nezlučiteľných oblastí jej tvorby, v rámci ktorej olejomaľby vytrháva z uzavretých cyklov, vkladá ich do nových súvislostí a vytvára nástenné objekty, pri ktorých sa papier dostáva do priestoru a uniká z koláže, čím sa mení na nástenný objekt.

 

Urban Exploration /Mestský prieskum/ Jaroslav Varga
kurátorka: Mira Keratová
trvanie výstavy: 4. – 31.10.2010

Jaroslav Varga (1982) vo svojej práci skúmal fenomén zážitku ako predstavenia tak, že prehodnocoval obvyklé spôsoby jeho sprostredkovania. Vytváral novú choreografiu divákovho pohybu v dobre známom priestore, či inicioval prenos diváka do nových súvislostí cez fikciu. Vytváral kvázi bedekre pre urbánnych prieskumníkov (Urbex), v rámci ktorých konštruoval nové topografie a povzbudzoval k novému chápaniu súvislostí týkajúcich sa miesta, ktoré je inak stereotypne zafixované v pamäti. Výstava v Open Gallery nadväzovala na Vargove dlhodobé mestské výskumy, ktorým sa v posledných rokoch venoval v meste Trebišov. Koncept výstavy Mestský prieskum komentoval súčasný urbanistický rozvoj Trebišova ešte komplexnejšie.