• miesto: Sklad č. 7 (Eurovea)
  • dátum: 6. október 2010
  • kolekcia: 84 diel
  • vydražených: 31 diel
  • suma: 18 820 eur
  • v spolupráci: Sotheby´s


Dňa 6. októbra 2010 sa v priestoroch Skladu 7. v areáli Eurovea
v Bratislave uskutočnil ôsmy ročník Aukcie súčasného slovenského umenia. Organizátorom aukcie bola Nadácia – Centrum súčasného umenia pod záštitou rakúskej pobočky aukčného domu Sotheby´s – Sotheby´s Austria.

 

Na aukcii súčasného slovenského umenia bolo pod vedením licitátorky Andrey Jungmann (Sotheby´s Wien) z kolekcie 84 diel vydražených 31 diel. Celkový obrat aukcie bol 18 820 eur.

V termíne 30. 9. – 5. 10. 2010 sprístupnenú predaukčnú výstavu

Najväčší záujem zaznamenali položky od R. Janáka, I. Csudaia, R. Bielika, A. Dúbravského, M. Adamčiaka, M. Urbáska, V. Havrillu, V. Freša.

Nadácia – Centrum súčasného slovenského umenia už po ôsmykrát realizovala aukciu súčasného slovenského výtvarného umenia, ktorej cieľom je spájať svet umenia so svetom zberateľstva, stimulovať trh so súčasným umením a pomôcť širšie prezentovať diela mladšej a strednej generácie umelcov.

Aukcia súčasného slovenského umenia 2010 sa niesla v duchu tradície i inovácie. V rámci tradície ostáva projekt verný overeným hodnotám, ku ktorým patrí jeho benefičný charakter, záštita rakúskej pobočky svetového aukčného domu Sotheby´s, obsažný sprievodný katalóg s kvalitnými reprodukciami diel a snaha o kontinuálne a postupné zbližovanie sveta slovenského vizuálneho umenia so svetom zberateľstva a umeleckého trhu. V rámci zostavenia kolekcie aukčných diel je naďalej smerodajnou ambíciou ponúknuť to najzaujímavejšie 

a progresívne, čo v slovenských ateliéroch v súčasnosti vzniká a predstaviť tieto diela verejnosti. V tomto roku sme pri výbere diel spolupracovali aj s vybranými bratislavskými súkromnými galériami. Kampaň tohtoročnej aukcie bola postavená na slogane „kupujte značkové umenie“, teda na myšlienke poskytnúť garanciu a istotu, že v ponuke je iba „značkové umenie“ a že na odporúčanie kurátorov vyberajúcich zbierku sa môžete spoľahnúť. V roku 2011 bude výťažok z aukcie použitý na podporu projektov súčasného výtvarného umenia, a to konkrétne na projekty realizované v rámci festivalu vizuálneho umenia BLAF – Bratislava Art Festival. ■ V tomto roku sme predaukčnú výstavu umiestnili do atypických a verejnosti menej známych priestorov Skladu č. 7 v areáli Eurovea, ktorý patrí k starým industriálnym skvostom Bratislavy, situovaným priamo na nábreží Dunaja, čo prinieslo aj vďaka veľkoplošnému pútaču na celej budove väčšiu návštevnosť a medializáciu projektu. Inováciou bolo zaradenie aukcie do prvého ročníka jedinečného a vysoko perspektívneho projektu BLAF – Bratislava Art Festival. Do aukcie mali pri tejto príležitosti možnosť zapojiť sa aj progresívne súkromné galérie, do kolekcie bolo zaradených niekoľko diel zo súkromných zbierok.

 

V aukčnej kolekcii, zostavenej Luciou Gavulovou, bolo v ponuke 84 diel 45 umelcov v časovom rozpätí od roku 1967 po rok 2010 v cenovom rozsahu od 10 do 7 000 eur. Nechýbala overená zberateľská klasika v podobe diel Rudolfa Sikoru, Jána Bergera, Milana Dobeša, Ivana Csudaia, Juraja Bartoša, Laca Terena, Vladimíra Havrillu, Jany Želibskej či Miloša Urbáska. Dopĺňala ju ponuka diel mladých talentovaných tvorcov s veľkým obchodným potenciálom, akými sú Andrej Dúbravský, Jarmila Džuppová, Michal Czinege, Daniel Deneš, Petra Feriancová či Ján Šipöcz, ale aj ponuka diel overených mien autorov strednej generácie a kvalitného nástupu 90. rokov – Cyrila Blaža, Marka Blaža, Milana Tittela, Mateja Gavulu, Igora Ondruša či Pavla Megyesiho.