"Non Stop BROOKLYN" by Gothic Disneyland Anežka Hošková /CZ/, Nik Timková /CZ/, Jakub Hošek /CZ/

trvanie: 16.12.2011 - 29.1.2012

Gothic Disneyland predstavuje spoločný projekt – blog troch českých autorov – Anežky a Jakuba Hoškovcov a Nik Timkovej. Prezentujú na ňom obrázky, scany, kresby, videá, ktorých spoločným kritériom je atmosféra, odrážajúca súčasnú gotickú estetiku s jemnou nadsázkou či presahom. Výstava v OPEN Gallery nemala byť priamou prezentáciou blogu, ale najmä umenia jeho tvorcov. V spoločnej inštalácii mali na výstave ambíciu predstaviť zmes vzájomných kolaborácií a samostatných prác v duchu fenoménu tzv. nového gotického umenia.


Basic Studies Jiří Thýn 

trvanie: 28. september – 30. október 2011

Jiří Thýn dlhodobo pracuje s analógovou fotografiou. Divák pomocou jeho fotogramov, fotografií, inštalácií a videí môže hlbšie nahliadnuť do problematiky tohoto média. Fotografický proces aj jeho výsledná prezentácia, mávajú v jeho posledných prácach jednu spoločnú tému: fotografiu samu o sebe. Autor mnohokrát pracuje bez nároku na zobrazenú realitu, pracuje s médiom ako s predpokladom. Zdanlivá „plochosť“ ho motivuje k hľadaniu iných možností prezentácie, ktoré by výstava mala mapovať. Na výstave prezentoval fotogramy, predmety, použité behom ich vzniku, samostatné inštalácie, videá a v neposlednom rade fotografie.

Nedôvera k inteligencií Vasil Artmanov a Alexey Klyuykov, Ivars Gravlejs, hostia Barbory Klímovej, Václav Magid, Marek Meduna, Alice Nikitinová, Jiří Skála, Avděj Ter-Oganjan

kurátori: Tereza Stejskalová a Pavel Sterec
trvanie: 2. septembra - 22. septembra 2011

Zámerom výstavy bola reflexia pocitu nedôvery voči intelektuálom a inteligencii. Projekt mal ambíciu byť provokatívnym komentárom k súčasnej všeobjímajúcej túžbe po vzdelaní a veľkom dôraze naň, ktoré sú v protiklade k zlému stavu (financovania) vedy a humanitných odborov v prostredí neoliberálnej ekonómie a neschopnosti intelektuálov obhájiť pred takou spoločnosťou svoj prínos. Formou apropriácií karikatúr intelektuálov, ktoré sa vyskytli v dejinách tlače, ale i ďalších diel súčasných umelcov, ktoré nejakým spôsobom atakujú či ironizujú vedomosti, vedcov a intelektuálov, mala výstava ambíciu poukázať na traumatické momenty vzťahu intelektuálov a zvyšku spoločnosti.

Teleidoskop Katarína Poliačiková

hosť: Jiří Thýn

kurátorka: Markéta Stará

Katarína Poliačiková sa vo svojej tvorbe snaží o prekračovanie hraníc, vytýčených postmodernou dobou. Aj napriek značne kritickému pohľadu na toto obdobie využíva Poliačiková prostriedky postmoderny na jej faktickú dekonštrukciu a najmä k artikulácii nových postupov v umení. Výstava Teleidoskop sa pohráva nielen s dnešným chápaním a reartikuláciou pojmu abstrakcia, ale predovšetkým predstavuje možnosti, ktoré nám ponúkajú stratégie súčasného umenia v dialógu s minulosťou i súčasnou realitou.

 

Upchávanie dier Miroslav CSÖLLE /PL/, Matej GAVULA /SK/,  Milan TITTEL /SK/       
trvanie: 5. júl – 5. august 2011

Projekt Upchávanie dier je prirodzeným vyústením dlhoročných vzájomných kontaktov autorov Csölleho, Gavulu a Tittela. Výstava je jedinečná fokusom na performance. Tento spôsob umeleckého vyjadrenia, ktoré pre svoju prezentáciu galerijný priestor primárne nepotrebuje, bude na výstave zaznamenaný formou videoprojekcií, fotografií i objektov. Mapovať bude performance uskutočnené vo verejnom aj v privátnom priestore. Kým XYZ (Gavula, Tittel) na performance narážajú priebežne v rámci rozmanitosti svojich prístupov a ponímania výtvarného jazyka, Miroslav Csölle sa tejto forme venuje systematicky.