Záhyb dechu Dana Machajová & Barbora Švarcová

trvanie: od 2. do 28. októbra 2012

Projekt ZÁHYB DECHU voľne vychádza z fotografických sérií Le Mouvement Etienne-Julese Mareyho z konca 19. storočia, analyzujúcich ľudský pohyb pomocou fotografie. Pohyb je tu znázornený ako schéma, eliminujúca akékoľvek predmety či priestorové prvky, ktoré sú nesporne asociované práve s fotografickým aparátom. Východiskovým bodom pre umelkyne bola fotografia figuranta v čiernom odeve, s vyznačenými záchytnými bodmi pre prevádzanú analýzu (biele bodky a čiarky na jednej strane tela) a schéma, ktorá je fotografickým záznamom chôdze tejto figúry. Ponímanie pohybu, ktoré je projektované iba v dvojdimenzionálnej rovine, transponuje čas do priestoru a zároveň eliminuje telesnosť, ktorá je objektom skúmania.

Domácí archeologie Martina Uhlířová

kurátorka: Katarína Uhlířová
trvanie: od 20. augusta do 16. septembra 2012

„Ľudia ani domáce zvieratá tu už nie sú. Ostali len podivné objekty. Stopy. Zvyšky syntaxe. Originálne i novo nájdené povedomé fragmenty. Objekty možno zviditeľňujú vzťahy, činnosti a rituály, ktoré sa kedysi pravidelne opakovali. Domáce objekty nie sú ilustráciou. Sú neúplnou sondou. Zdrojom. Vizuálnou spomienkou na osoby, zvieratá, veci a činnosti, vzťahujúce sa k priestorom veľkoryso nazvaným Vedľa kuchyne, Malá pivnica, Privát I, II a III, Rádio. Výstava bude skrumážou objektov, statických i pohyblivých obrazov, zvukov a textov dvoch blízkych osôb, ktoré spolu možno nikdy dlhodobo neobývali jeden priestor. Jedná sa o dva paralelné, navzájom sa prelínajúce i mimobežné svety.“ (K. Uhlířová)

 

StartPoint Prize 2012
kurátor: Pavel Vančát

trvanie: 10. december – 3. január 2013
Výber najlepšieho z medzinárodnej výstavy diplomových prác absolventov z 34 prestížnych európskych umeleckých škôl. Projekt StartPoint vznikol v roku 2003 v Galerii Klatovy / Klenová a dnes je prestížnym ocenením, ktoré nadobudlo medzinárodnú relevanciu a už desaťročie vytvára nie len ojedinelú priebežnú dokumentáciu tendencií nastupujúcej umeleckej generácie, ale aj bohatý network nových kontaktov a platformu pre ďalšie možnosti stretávania sa a spolupráce mladých umelcov na európskej platforme. Výstava v OPEN Gallery bude výberom z výstavy StartPoint Prize 2012, ktorá sa uskutočnila v septembri v pražskom DOX-e. Nadácia – Centrum súčasného umenia je jedným z partnerov ocenenia.