STUDIO WORKS Radek BROUSIL, 

hosť: Katarína POLIAČIKOVÁ

kurátor: Michal Stolárik

trvanie: od 12. septembra do 6. októbra 2013

Výstava s názvom STUDIO WORKS predstavila aktuálny pohľad do tvorby českého fotografa Radka Brousila, v ktorej sa zaoberal tematizovaním fotgrafického procesu, estetizovaním a vkladaním fotografických predmetov do odlišných súvislostí. Hosťom výstavy bola slovenská umelkyňa, finalistka Ceny Oskára Čepana 2011, Katarína Poliačiková.

Faithful to youth  Iva Durkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár
kurátorka: Jana Hojstričová 

trvanie: od 23. augusta do 8. septembra 2013

Výstavný projekt FAITHFUL TO YOUTH troch začínajúcich autorov, bol rozprávaním na spoločnú tému, vyskladaným z fragmentalizujúcich obrazov jednotlivých mini príbehov, kde autorské výpovede nemajú výrazne určenú hranicu. Cez prizmu vlastnej skúsenosti reagujú na stav spoločnosti, ktorá vyvíja nesmierny tlak na jednotlivca a najmä na generáciu, ktorá je v štádiu osamostatňovania sa od rodiny, čo v nej vyvoláva neistotu a dezilúziu. Anthony Giddens pomenúva takéto životné štádium ako štádium „mladého dospelého“. Mladí ľudia, si po dovŕšení dvadsiatich rokov často doprajú "oddychový čas", aby si mohli hľadať miesto v sexuálnom, politickom a náboženskom živote.” Sami autori to potvrdzujú slovami: “…ich dni sú vyplnené priateľmi, nimi. Akési blúdenie po svete, kde sa navzájom snažia podržať.“

 

BYLO NEBYLO Vladimír Havlík, Marek Hlaváč, Tomáš Hodboď, František Kowolowski, František Pavúček, Tomáš Ruller, Martina Růžičková, Pavel Sterec, Miloš Šejn, Martin Zet

kurátori: Jana Písaříková, Tomáš Hodboď
trvanie: 19.7. - 11.8. 2013

Výstava predstavovala tvorbu autorov transformujících performance do podoby videa, textu, audio nahrávky, fotografie, autorskej knihy, inštalácie dočasného charakteru, či sochy. Živá performance je východiskovým bodom, prvotným impulzom k následnej tvorivej práci so zvoleným médiom záznamu; performance funguje jako pohyblivý znak, ktorý je možné slobodne prenášať do rôznorodých kontextov a médií. Pokiaľ uvažujeme o vystavených dielach ako dokumentoch akcí, uvedomíme si, že medzi performance a formou jej záznamu se nachádza magická mezera, akoby sa časť informácií navždy stratila v pomíjivom okamihu. Stalo sa, mohlo sa stať, nezostalo, bolo, nebolo...Jsou to nedoslovné fragmenty, ktorým môžeme a nemusíme veriť. V rámci zahájeni výstavy prebehla Sightseeing Performance. 

 

Ten, ktorý prechádza tou krajinou Lucia Stráňaiová
kurátorka: Lucia Gavulová
trvanie: od 21. júna do 14. júla 2013

Výstava Ten, ktorý prechádza tou krajinou absolventky Akademie der bildende Künste vo Viedni Lucie Stráňaiovej predstavoval výber fotografických prác a projekcií, reprezentujúcich tematiku, o ktorú sa autorka dlhodobo zaujíma: svoj vizuálny výskum orientuje na možnosti zobrazenia a vnímania nemanipulovanej reality. 
Na výstave boli prezentované fotografie a projekcia. Východiská Stráňaiovej vizuálneho jazyka sú minimalistické. Minimalizmus v rámci fotografických záznamov spočíva v spracovaní formy reality – autorka odfarbením pôvodného záberu pretvára skutočnosť – takú, na akú sme zvyknutí.

 

Podozrivý voľný čas / Hobby 
autori projektu: Jana Kapelová a Radko Mačuha
vystavujúci: Cyril Blažo, Martin Boriš, Pavlína Cahová, Daniela Čeplíková, Horst Diesenbach, Tomáš Džadoň, Viktor Frešo, Bohuslav Gartčíg, Marek Grman, Linda Jamborová, Katarína Janečková, juraig, Vieroslava Leitmanová, Samo Marec, Ľuboš Medveď, Memfer, Svätopluk Mikyta, Martina Minorová, Juliana Mrvová, Róbert Pányi, Martin Piaček, R.S., Martin Sliz, Erik Šille, Oľga Šimeková, Veronika Šramatyová, Dušan Veselovský, Simona Zigmundová, ostatní autori chceli zostať v anonymite

trvanie: od 8. januára do 10. februára 2013
Výstava Podozrivý voľný čas predstavila syntézu umeleckých projektov Jany Kapelovej a Radka Mučuhu. Zatiaľ čo Jana Kapelová s rozhodla vystaviť objetky, ktoré vznikli behom pracovnej doby nie ako výsledok pracovnej činnosti, ale ako konsekvencia potreby kreatívnej sebarealizácie, alebo revolty voči zamestnávateľovi. Radko Mačuha sa rozhodol sprostredkovať pohľad na umelca v okamihu, kedy sa venuje svojim koníčkom. Ich spoločným menovateľom je tak problematická poloha voľného času.