Amnesia Viktor Kótun (HU), Navid Nuur (THR-NL), Monika Pavlechová (SK), Matěj Smetana (CZ), Ino Varvariti (GR)

kurátorky: Lýdia Pribišová a Monika Pavlechová
trvanie: 17.1.-9.2. 2014

Výstava Amnesia, na ktorej participovala pätica autorov z rôznych krajín, tematizoval otázku ľudskej pamäte v rovine individuálnej ale rovnako aj v intenciách kolektívnej pamäte. Pamäť nie je izolovaná ľudská veličina, je súčasťou nášho myslenia. Autori vo svojich dielach zamerali pozornosť na rôzne momenty-aspekty zásadnej ľudskej schopnosti‚ pamätať si’ alebo ‚nepamätať si‘, nazerané z pozície jej normatívnych predpokladov záznamenávať, kumulovať, selektovať, vytesňovať, zabúdať ako hry s neexistujúcim, nejasným, nedefinovateľným, demateriálnym pocitom z pamätania, či zabúdania. Umelci na danú problematiku nazerajú z rôznych pozícií.