Ikonotropia Maroš Rovňák
kurátor: Alena Vrbanová
trvanie: 28. 9. – 20. 10. 2006
Na samostatnej výstave M. Rovňák (finalista Ceny Oskára Čepana 2002), výrazná a solitérna osobnosť našej súčasnej výtvarnej scény, predstavil výber prác od roku 1999 až po premiérovo uvedené diela z roku 2006. Názov výstavy Ikonotropia vychádzal z pojmu označujúceho chybné interpretácie historických mýtov, ktorých interpretáciou a aktualizáciou sa vo svojej tvorbe Rovňák zaoberá.

Možnosť voľby Monika Haima Kováčová a Dana Vigašová
trvanie: 7.- 27. septembra 2006

Výstava bola výsledkom umelecko-vedeckej spolupráce autorskej dvojice Moniky Haimy Kováčovej (študentky VŠVU) a Dany Vigašovej (vedkyne) prostredníctvom umelecko-vedeckého videodokumentu nesúceho názov Možnosť voľby. Zámerom autoriek bolo spojiť svet vedy a svet umenia analyzujúc jednu z najaktuálnejších otázok súčasnosti -  mobilné telefóny a ich vplyv na ľudské zdravie. 

Slovensko Výstava dokumentárneho projektu študentov Katedry fotografie VŠVU, Bratislava pod vedenim Doc. L. Stacha
trvanie: od 15. mája do 4. júna 2006

 

Magické recepty na lásku, zdravie a šťastie Anetta Mona Chisa a Lucia Tkačová
otvorenie: 28. apríl 2006 (piatok) o 19.00 

Výstava bola prezentáciou najnovších prác autoriek (víťaziek Ceny Oskára Čepana 2006), ktoré na pozadí osobných príbehov rozohrávajú prístupy k rôznym podobám moci (profesionálnej, politickej, ideologickej a geografickej). V sérií videí autorky nekompromisne posudzujú najmocnejších mužov svetovej politiky na báze vzhľadu a sex-appealu. 

Entry Point prezentácia mladého video-umenia z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
Vystavujúci autori: Tomáš Benedikovič, Patrik Gémeš, Martin Havran, Jana Huljaková, Jana Kapelová, Arnold Kojnok, Michal Murin, Peter Palárik, Michal Snopko, Juraj Valica 
trvanie: od 30. marca 2006 do 21. apríla 2006
kurátorka: Anna Maximová 
autorky koncepcie: Jana Kapelová a Anna Maximová 

Projekt Entry Point odkazoval na špecifický problém vizuálnej kultúry na Slovensku s neodmysliteľným regionálnym podtónom. Je zameraný na využitie príležitosti individuálnej re-prezentácie tvorby mladých výtvarníkov a študentov z (bohužiaľ pre súčasné výtvarné umenie) periférneho mesta Banskej Bystrice. Študenti majú snahu vstúpiť do dialógu súčasnej výtvarnej produkcie a skupinovo prezentovať to najlepšie z poľa nových médií v Banskej Bystrici.