Program Open Gallery 2005

 

Dramaturgiu výstav v roku 2005 Nadácia - Centrum súčasného umenia zamerala na prezentáciu najmladšej umeleckej generácie (študentov VŠVU) a jej „oficiálne“ uvedenie na verejnej platforme aj za cenu nezaručeného úspechu a s nárokom na možné omyly. Snahou pritom nebolo produkovať zo študentov „hotových“ umelcov, ale predovšetkým stimulovať v mladej generácii reflexiu aktuálneho diania, zmysel angažovanosti za veci verejné a napokon aj za seba samých.

RES PUBLICA Výstava študentov VŠVU 

trvanie: 28. apríl - 5.jún 2005
koncepcia: Jana Oravcová (N-CSU), Ilona Németh (ateliér in, VŠVU) 
spolupráca: Lucia Oreská, Lucia Tkáčová 
autori : Peter Barényi, Petra Bošanská, Viera Devečková, Mirka Gáberová, Andrea Chreňová, Andrea Kalinová, Dorota Kenderová, Monika Kováčová, Dana Mazalová, Michaela Mazalanová, Monika Pavlechová, Juraj Rattaj, Martin Bastyjan Sedlák, Jana Šantavá, Radana Valúchová, Matej Vakula, Tomáš Székely, Olga Stefanović, Kontra, Haima, Ville Karel Viirelaid
Výstava RES PUBLICA komunikovala veci verejné v zmysle lokálnom i globálnom. 19 prezentujúcich sa mladých autorov nastavilo svoje osobné zrkadlo každodennej spoločenskej realite, aby odhalilo veci aktuálne, nevynímajúc boľavé miesta súčasného systému. Prostredníctvom vizuálneho umenia zobrazovali študenti ateliéru „in“ (Ilona Németh) VŠVU spoločenské problémy, ktoré sa ich dotýkajú a tvoria súčasť ich osobných príbehov, definujúc pritom hranice medzi privátnym životom jednotlivca, jeho osobného identifikačného kódu a verejným životom v spoločnosti s kódmi systému. 

2x RITUÁL výstava študentov doc. Miloty Havránkovej, Ateliér výtvarnej fotografie, VŠVU
trvanie: 6. – 28. október 2005
koncepcia: Milota Havránková, Jana Oravcová, Silvia Saparová 
autori: Linda Bartošová-Harrison, Petra Bošanská, Peter Drmlík, Tereza Golasová, Peter Homola, Andrea Juneková, Katarína Kincelová, Ján Palkovič, Olga Stefanović, Júlia Šimáková, Jana Šturdíková, Lucia Toporcerová, Ľubica Turčanová 

Práce, ktoré sa stali súčaťou výstavy 2x RITUÁL vznikali v priebehu dvoch semestrov (2004/2005) reagujúc na témy “posteľ a “jedlo”. Prítomná výstava tak vznikla fúziou dvoch samostatných zadaní tvoriacich akúsi archetypálnu bázu, ktorým sme prisúdili proces rituálu, aktu každodennej činnosti spojenej s uvedenými pojmami. Výstava priniesla rozličné pohľady na zadané témy, študenti sa inšpirovali najrozličnejšími problémami reflektujúcimi kultúrne a sociálne javy.