Nadácia - Centrum súčasného umenia od roku 1996 rozšírila svoju činnosť o vzdelávacie aktivity v rámci súčasného umenia.

V priebehu devätnástich rokov vyprofilovala niekoľko viacročných, ako aj krátkodobých programov, zameraných na špecifické vybrané témy z oblasti teórie umenia, filmológie, divadelnej teórie, novej muzeológie a kultúrneho manažmentu. V rámci vzdelávania vznikli nasledovné okruhy projektov:

 

  • projekty zamerané na posilnenie trvalej udržateľnosti kultúrnych organizácií a kultúrnej politiky – ponuky tréningov manažmentu kultúry pre ďalšie kultúrne organizácie pôsobiace
    v oblasti umenia a kultúry, ktoré Nadácia – Centrum súčasného umenia poskytuje vo forme platených služieb
  • projekty určené pre odbornú verejnosť – semináre, konferencie, workshopy
  • projekty zamerané na budovanie nového publika a vzťahov galérií a múzeí, posilňujúce ich vzdelávaciu funkciu – rozvíjanie vzdelávacích oddelení a budovanie ľudských kapacít galérií a múzeí (Bližšie k múzeu, Bližšie ku galérií a pod.)