Vzdelávanie umením a pre umenie.

Nadácia Centrum súčasného umenia organizovala v priebehu roka 2010 vzdelávací program Bližšie ku galérií, v Bratislave, Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši, ako voľné pokračovanie programu Bližšie k múzeu. 

Ciele programu:

  • podpora profesionalizácie galerijnej pedagogiky na Slovensku
  • podpora ďalšieho rozvoja súčasného vizuálneho umenia a jeho lepšieho sprístupňovania verejnosti
  • vytvorenie siete profesionálov v oblasti vzdelávania umením a podpora ich vzájomnej spolupráce 


Rozsah vzdelávania - 4 tréningy á 3 dni (84 hodín)
Témy a obsahové zameranie:

1.blok 
Základné vzdelávacie teórie a metódy uplatňujúce sa v galériách, teoretický základ múzejného pedagóga, teoretické a metodické východiská práce v oblasti vzdelávania umením.

2.blok
Špecifiká práce s rozdielnymi cieľovými skupinami, spôsob komunikácie a interpretácie vizuálneho umenia voči deťom, mladým a dospelým ľudom, rodinám s deťmi.

3.blok
Metodika prípravy didaktických a metodických materiálov k výstavám, expozíciám, programom, vytváranie pomôcok.

4.blok
Animácia, tvorivá dielňa – metodika prípravy prakticky zameraných workshopov. Vzdelávací program v praxi – aplikácia získaných vedomostí a zručností.


Absolvent programu pozná základné vzdelávacie teórie, ktoré sa uplatňujú v galériách. Vie samostatne koncipovať, nadstaviť a zrealizovať kvalitný a relevantný vzdelávací program a vedome používa vo svojej práci metódy a postupy galerijnej pedagogiky.  

Tréneri a ľudia programu:
Mgr. Marcela Lukáčová (SNM), 
Mgr. Bohdana Hromádková
 (NCSU), 
Mgr. Lucie Jagošová, Dis.
, 
Mgr. Daniela Čarná (Galéria mesta Bratislavy), Mgr. Zuzana Majlingová (Stredoslovenská galéria), Mgr. Vlado Malast (SNG), Mgr. Zuzana Gažíková (Galéria P. M. Bohúňa), Mgr. Monika Drocárová (Galéria M. A. Bazovského), Bc. Táňa Stašíková (Galéria umelecov Spiša) Mgr. Hanka Lukšů (Stanica Žilina-Záriečie) a ďalší hostia.