Nadácia - Centrum súčasného umenia zrealizovala v novembri 2008 až februári 2009 štyri tématické vzdelávacie tréningy v oblasti manažmentu kultúry pre kultúrnych manažérov a pracovníkov pôsobiacich na rôznych pozíciách vo verejných a neziskových organizáciách zameraných na umenie a kultúru na Slovensku.

Účastníci mali príležitosť zúčastniť sa interaktívneho vzdelávania v malých pracovných skupinách.Tréningov sa celkovo zúčastnilo 57 zástupcov kultúrnych organizácií. 

 

Zrealizované tréningy a témy: 
1/ Fundraising - získavanie finančných prostriedkov 
27. - 28. november 2008 - Bratislava
lektori: Bohdana Hromádková, Kristína Paulenová

 • obsah pojmu fundraising; fundraising stratégia a legislatívny rámec

 • nástroje a techniky fundraisingu

 • typy zdrojov / donorov – komunikácia s donormi; materiály pre fundrasing

 • filantropia – motivácia dávania

 • prípadové štúdie predstavujúce efektívne techniky fundraising 

 

2/ Projektový manažment / práca s dobrovoľníkmi / event manažment 
15. - 16. január 2009 - Nitrianska galéria, Nitra 
lektori: Bohdana Hromádková, Viera Michalicová

 • poskytnutie praktických rád ako vytvárať, plánovať a koordinovať kultúrne podujatia; získavať a motivovať dobrovoľníkov pre prácu v organizácii
 • vytvorenie vlastnej stratégie pri príprave kultúrneho podujatia
 • vzájomná inšpirácia skúsenosťami v tejto oblasti 

 

3/ Múzejná / galerijná pedagogika 
22. - 23. január 2009 - Stredoslovenská galéria, Nitra

lektorka: Marcela Lukáčová

 • predstavenie základných typov vzdelávacích programov poskytovaných múzeami a metodiku ich prípravy

 • príprava kvalitných a inovatívnych didaktických materiálov, príprava pracovných listov, metodických materiálov pre pedagógov, detských či rodinných sprievodcov a workshop k téme
 • príklady úspešne zrealizovaných vzdelávacích programov v múzeách na Slovensku i v zahraničí

 

4/ Marketing / rozvoj publika 
5. - 6. február 2009 - Nitrianska galéria, Nitra 

lektori: Katarína Dudáková, Kristína Paulenová

 • marketing – zameranie, využitie marketingových nástrojov v kultúrnej organizácii

 • segmentácia trhu; získavanie nových a udržanie si stálych návštevníkov

 • príprava dobrej marketingovej kampane

 • rozvoj publika – motivácie a zábrany potenciálnych návštevníkov kultúrnej organizácie

 • prieskum publika a praktické využitie rôznych techník prieskumu v kultúrnej organizácii